26.12.2011 15:39

Реклама (тат)

Автор:  admin
Бәяләү
(1 тавыш)

Кама ягы» («Камская новь») газетасында реклама, мәгълүмати материаллар,  социаль реклама бастыруга  2015 елның 1 гыйнварыннан ПРАЙС-БИТ

 

Басманың тематикасы: иҗтимагый-мәгълүмати

Тиражы: 3000 экз.

Таратылу төбәге: Лаиш районы

Таратылу ысулы: газетага язылу

Басманың форматы: А3, 900 кв.см

Басылу ешлыгы: атнага 2 тапкыр

Полосалар саны: 4

Теле: рус./тат.

Төсе: аклы-каралы, төсле

Модульле урнаштыру – 42 сум/1 кв.см (НДСны исәпкә алып)

Модульле реклама урнаштыру: (сумнарда)

Модуль

күләме

1/64

14 кв. см

1/32

28 кв. см

1/16

56 кв. см

1/8

112 кв. см

1/4

225 кв. см

1/2

450 кв. см

1/1

900 кв. см

Бәясе

588

1176

2352

4704

9450

18900

37800

Журналист хезмәтләре                 А4 форматында 500 сум

Тәрҗемәче хезмәтләре            А4 форматында 500 сум

Дизайнер  хезмәтләре                 заказ мәйданы бәясенең 20%ы

Фотограф хезмәтләре                  заказ мәйданы бәясенең 20%ы

Физик һәм юридик  затлар өчен юл һәм рубрика рекламасы бәясе –  1 сүз 40 сум (НДСны исәпкә алып)

Белдерү урнаштыру: (НДСны исәпкә алып)

Күчемле һәм күчемсез милек сатып алу һәс сату – 500 сум

Торак алыштыру һәм торак бирү – 350 сум

Вакытлыча торак эзләү     – 250 сум

Йорт хайваннары сату     – 250 сум

Йорт хайваннары югалу     – 150 сум

Документлар югалту     – 170 сум

Кайгы уртаклашу (70 сүздән артык түгел)

                   Ÿюридик затлардан     – 600 сум

                   Ÿфизик затлардан     – 500 сум

Котлау (70 сүздән артык түгел)

                   Ÿюридик затлардан – 600 сум

                   Ÿфизик затлардан     – 500 сум

Газета саннарының расланган күчермәләрен бирү     – 100 сум

Табылган документлар, әйберләр һәм башкалар турында белдерү    – бушлай

Төсле реклама бирү     – 47 сум кв.см.

1 биткә белдерү –  50% өстәмә

Мәгълүматны басмага тапшыру сроклары: номер чыкканчы ике көн алдан

Горизонталь күләмнәр тәкъдим итәбез: 6 см, 12 см, 18 см, 24 см һәм башкалар

Тәкъдим ителгән күләмнәрне үтәмәгән өчен 50 % өстәп түләү

                   Өстәмәләр:

        Øсанда урын сайлаган өчен – 50%

        Øтәрҗемә, журналист хезмәтләре өчен – 20%

        Ø фотограф хезмәтләре өчен – 10%

                           Øзаказ буенча материаллар: 1 кв.см – 25 сум

                   Ташламалар:

        Ø 5 тапкыр басылганнан соң – 5%

        Ø10 тапкыр басылганнан соң – 10%

                            Ø 20 тапкыр басылганнан соң – 20%

        Øсоциаль реклама урнаштыруга  – 10%

Сүз санына бәйле реклама, белдерүләр бәясе:

1 сүзнең бәясе  –  НДСны исәпкә алып 45 сум

Күчемле һәмкүчемсез милек сату һәм алу (50 сүздән артык түгел)     – 500 сум

Торак алыштыру һәм бирү (50 сүздән артык түгел)     –350 сум

Вакытлыча торак эзләү (50 сүздән артык түгел)     –250 сум

Йорт хайваннары сату (50 сүздән артык түгел)     –250 сум

Йорт хайваннары югалу  (50 сүздән артык түгел)     –170 сум

Документлар югалту (50 сүздән артык түгел)     –170 сум

Рәхмәт белдерү (50 сүздән артык түгел)     –300 сум

Кайгы уртаклашу (70 сүздән артык түгел)

                    юридик затлардан    –600 сум

                   Ÿ физик затлардан    –500 сум

Котлау (70 сүздән артык түгел)

                   Ÿ юридик затлардан    –600 сум

                   Ÿ физик затлардан    –500 сум

                     Фото белән котлау (1 кв.см)     –45 сум

Газета саннарының расланган күчермәләрен бирү     – 100 сум

Табылган документлар, әйберләр һәм башкалар турында белдерү    – бушлай

Рекламада шрифтның минималь күләме 8 кегль (үрнәк газета)

Мәгълүматны басмага тапшыру сроклары: номер чыкканчы ике көн алдан

Бәяләр килешү шартларына ярашлы төстә үзгәртелергә мөмкин.

Шушыңа охшаш язмалар: « О газете Реклама »

Фикереңне яз


Робот түгелдерсез бит?
Яңарту